Consulta sobre l’Assemblea

Les eleccions al Consell Escolar van coincidir amb la consulta per saber quins dies eren preferents per part dels pares de l’escola per celebrar les assemblees.

2016-1202-eleccions-consell-escolar-1

La participació va ser de 86 persones i el recompte va ser el següent:

  • Dilluns a les 20:30: 19 vots
  • Dimecres a les 20:30: 39 vots
  • Dissabte a les 12:00: 13 vots
  • Dilluns i Dimecres indistintament: 14 vots
  • Dilluns, Dimecres i Dissabte indistintament: 1 vot

Així doncs, l’escrutini indica que  dimecres a les 20:30 és la opció amb més vots. Aquest resultat serà traslladat a l’assemblea per donar-ne compte.