Assemblea de l’AMPA 22 de febrer

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES (AMPA) DE L’ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ

Dimecres 22 de Febrer de 2017 | 20.30 hores

L’Assemblea de l’AMPA és l’espai de trobada de les mares i pares de l’escola per posar en comú i debatre sobre tots els temes que afecten a l’Escola i, especialment, decidir sobre els que gestiona directament la mateixa Associació.

L’AMPA és, doncs, el nostre instrument de participació i, per la seva representativitat, ha esdevingut la veu de les famílies en això que anomenem Comunitat Educativa.
Això vol dir, per exemple, organitzar activitats i serveis tan essencials com el menjador, les acollides, les extraescolars o els casals, que no serien possible sense la participació desinteressada d’un munt de gent que hi dedica unes hores, les que pot, i que s’apleguen en diverses comissions.

També és significatiu que de la quota d’escola que paguem a l’AMPA , hi hagi una part que es destini a material escolar, sortides o colònies i garanteixi l’accés en igualtat de condicions de tots els infants a totes les activitats de l’Escola.

reunio-ampa

Per tal que l’AMPA sigui efectivament representativa de les famílies i la realitat de l’Escola, és molt necessari que tothom hi aporti el seu accent. Segur que hi ha aspectes a millorar, transformar, enriquir, qüestionar i noves propostes i maneres de fer que es podrien incorporar. És per això que no hi sobra ningú. Tothom és necessari i benvingut. Sense una participació majoritària la tasca de l’AMPA perd el seu sentit i el concepte Comunitat Educativa es desdibuixa.

Per tot això, perquè volem escoltar-nos, perquè volem fer-nos sentir, es convoca els pares i mares de l’Escola a la propera Assemblea Ordinària de l’AMPA dimecres 22 de Febrer amb el següent ordre del dia:

 

1) Notificacions de l’equip directiu de l’escola.

  • Posada en marxa dels nous espais d’aprenentatge
  • Donar compte del pressupost de l’escola
  • Donar compte de les inversions fetes amb l’aportació addicional de l’AMPA

2) Conveniència de fer noves aportacions a l’escola en el capítol d’inversions.

3) Nou contracte de servei de menjador. El contracte actual ha caducat i s’ha de renovar.

4) Donar compte de les gestions fetes amb l’Ajuntament per a millores estructurals de l’escola

5) Donar compte de les gestions amb Ajuntament i Generalitat per avaluar el pla de protecció per accident químic.

6) Revisió del funcionament del pati obert i la conveniència de mantenir aquesta activitat. Cercar mesures per revertir la situació actual en que no es respecten les normes del pati.

7) Comissions: Donar compte de les novetats i activitats previstes per part de les comissions. ( S’ha posat en marxa la Comissió de Cohesió, noves eines en la gestió de la comunicació, nou grup de pares per tenir cura de l’hort…)

8) Altres temes sobrevinguts.

9) Precs i preguntes  

 

Us esperem a tots dimecres 22 a les 20:30 al Gimnàs de l’escola.