Obrim el període pre-assemblea

Aquesta setmana, amb la publicació de l’Ordre del dia de l’Assemblea de l’AMPA del 22 de febrer, s’inicia el període pre-assambleari per recollir les opinions de mares i pares que no podreu assistir a l’Assemblea. Es pot participar-hi fins el divendres 17 de febrer. Aquesta iniciativa respon a la demanda expressada per un col·lectiu de mares i pares i dóna compliment al mandat de la darrera Assemblea per tal d’aprofundir en la participació de totes les famílies de l’escola.

Podeu vehicular les vostres opinions de dues maneres diferents:

  • en qualsevol moment a través dels grups de whatsapp de cada aula. Els delegats les recolliran per tal que es tractin a l’Assemblea.
  • quan els veieu a l’escola a través dels diferents pares i mares designats com a punt focal  i que podran aclarir-vos, també,  dubtes sobre els temes proposats a l’Ordre del dia. Podeu parlar amb qualsevol delegat i amb en Quim Barnola, la Cristina Moreno i la Carme Torres (de la junta de l’Ampa); en Ferran Aragó, la Joana d’Arc Bermúdez, la Shaila Torroella, en Txus Baquero, l’Ariadna Esperalba i l’Albert Terrones (representants de les famílies al Consell Escolar); la Vivi Pagone (Comissió Ampa’t) i l’Andreu Beneit (Comissió de Comunicació)

Les demandes i opinions han de centrar-se en dubtes o punts de vista respecte els temes de l’Ordre del dia, o en suggerir nous temes a tractar. Els punts focals i la Comissió de Comunicació resumiran les aportacions, que es penjaran a la web.

Durant l’Assemblea es presentaran les diferents aportacions recollides en relació a cada punt de l’Ordre del Dia. D’aquesta manera podran ser valorades en la presa de decisions. També s’informarà dels Precs i Preguntes que s’hagin fet arribar.
Recordem, però, que l’òrgan sobirà i decisori de l’AMPA és exclusivament l’Assemblea i que aquest període pre-assembleari dóna veu a pares i mares, però no vot.

Passada l’Assemblea s’obrirà un període de retroalimentació (feedback) que permeti aclarir els dubtes que sorgeixin i detectar desacords susceptibles de ser tinguts en compte.