El regidor d’educació, a l’Assemblea de demà

Des de la junta de l’AMPA i la Comissió AMPA’t, informem que, a petició pròpia, en Miquel Àngel Vadell, regidor d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Mataró, vindrà demà a l’Assemblea de l’AMPA, acompanyat per en Josep Timoneda, cap de servei de la regidoria, per explicar-nos el pla d’actuació de la regidoria per aquest curs, per a solucionar els problemes d’infraestructures que pateix l’escola.

En un principi, regidor i tècnic, intervindran en els minuts inicials de l’Assemblea.   Els agraïm per avançat, la disponibilitat i bona voluntat per voler explicar presencialment allò que tenen previst fer. Així mateix, animem a tots els pares i mares que pugueu, a assistir l’Assemblea ja que,  juntament amb la resta de temes, de per sí prou importants, la presència del regidor ens brinda una molt bona oportunitat per interactuar  amb l’administració.

Finalment, aprofitem per recordar-vos l’ordre del dia dels temes que tractarem:

1) Notificacions de l’equip directiu de l’escola.

  • Posada en marxa dels nous espais d’aprenentatge
  • Donar compte del pressupost de l’escola
  • Donar compte de les inversions fetes amb l’aportació addicional de l’AMPA

2) Conveniència de fer noves aportacions a l’escola en el capítol d’inversions.

3) Nou contracte de servei de menjador. El contracte actual ha caducat i s’ha de renovar.

4) Donar compte de les gestions fetes amb l’Ajuntament per a millores estructurals de l’escola

5) Donar compte de les gestions amb Ajuntament i Generalitat per avaluar el pla de protecció per accident químic.

6) Revisió del funcionament del pati obert i la conveniència de mantenir aquesta activitat. Cercar mesures per revertir la situació actual en que no es respecten les normes del pati.

7) Comissions: donar compte de les novetats i activitats previstes per part de les comissions. ( S’ha posat en marxa la Comissió de Cohesió, noves eines en la gestió de la comunicació, nou grup de pares per tenir cura de l’hort…)

8) Altres temes sobrevinguts.

9) Precs i preguntes