Avaluació Casal d’Estiu

Com cada estiu l’AMPA de l’escola va organitzar el Casal d’Estiu gestionat per l’empresa Caliu. Per tal de millorar el Casal, es va demanar a les famílies que van portar als seus fills al Casal que contestin a una senzilla enquesta. A diferència d’altres anys en que l’enquesta era en paper, aquest any l’enquesta es va fer on-line. Això ha suposat un augment notable del nombre de respostes aconseguides respecte les enquestes d’anys anteriors. Així aquest 2017 s’han aconseguit 60 respostes, xifra que triplica el nombre de respostes aconseguides en anys precedents, i
que representa una taxa de resposta de gairebé el 50%.

Us adjuntem l’informe sencer que ha fet la Comissió de Menjador i Casals exposant els resultats.

Informe Casal d'Estiu 2017