Trobada participativa

L’equip directiu informa a la Comunitat Educativa que han rebut la convocatòria per presentar el projecte de direcció per als propers quatre anys. A grans trets, aquest projecte parteix del Projecte Educatiu, concreta una estructura organitzativa i inclou uns indicadors per avaluar l’exercici de la direcció.

La redacció del projecte ofereix una bona oportunitat per fer una aturada, fer una anàlisi del moment actual de l’escola i definir la seva projecció de futur. En aquest procés de reflexió els agradaria comptar, també, amb la veu de les famílies. És per això que convoquen les famílies el proper dimecres 20 de desembre a les 20h al gimnàs de l’escola.