Crònica: trobada participativa

Dimecres 20 al vespre, responent a la convocatòria de l’equip directiu, un grup de pares de l’escola va participar en una dinàmica que ha de contribuïr a la redacció del projecte de direcció per als propers quatre anys.

La direcció de l’escola volia implicar a les famílies en la diagnosi i l’establiment de línies de treball generals per al nou projecte i recollir les opinions sobre el funcionament i l’organització de l’escola. Es demanava reflexionar  sobre quatre àmbits: processos (al voltant de la metodologia, projectes, avaluació, acollida de les famílies..); serveis (sobre acollides, menjador, extraescolars, casals…); participació (relació famílies-escola, AMPA, Consell Escolar, delegats…) i comunicació (atenció per part dels professionals de l’escola, canals que utilitza l’escola, reunions amb els tutors…)

La dinàmica que l’Encarni i la Susanna van proposar es va iniciar amb una primera part de treball individual. Cadascú escollia els aspectes o situacions que considerava més preocupants (a manera de Diagnosi) i també allò que creia que s’està fent o del que pensava que es pot estar satisfet (Fortaleses).

La segona part de la dinàmica es va desenvolupar en petits grups de quatre o cinc persones, que es va procurar que tinguéssin fills en cicles diversos. La tasca d’aquest grup era escollir cinc de les situacions de la Diagnosi i agrupar-les en un dels quatre àmbits i fer el mateix amb les Fortaleses. Les primeres s’anotàven en pòsits grocs i les segones en pòsits verds.

Finalment la posada en comú va consistir en exposar les conclusions de cada grup, comentar-les i enganxar en un plafó col·lectiu els pòsits segons l’àmbit al qual fèien referència. La gran majoria van aplegar-se a l’àmbit dels processos, especialment pel que fa al vessant més estrictament pedagògic. Es va constatar que moltes de les preocupacions derivàven de petites mancances en la comunicació. I, també, que una mateixa idea era, en més d’un cas, expressada com a preocupació i fortalesa.

Clica a la imatge per veure l’àlbum de fotos de la trobada

En el torn final de paraula les opinions generals que els pares van expressar van ser de confiança i satisfacció per la tasca de l’escola i d’agraïment a l’equip directiu per la convocatòria de la trobada, en el sentit que és un bon exemple de com fer Comunitat Educativa. 

L’Encarni i la Susanna van comentar que s’havia fet una dinàmica similar entre el professorat i que era una manera de treballar similar a la que fan els nens i nenes en moltes aules. També es van comprometre a un retorn d’aquesta tasca i van remarcar la importància que les famílies han tingut, tenen i han de tenir en la vida de l’escola.