Circular – Objectes perduts i pati obert

En la darrera Coordinadora de l’Escola es van pendre diferents acords al voltant dels Objectes Perduts i el Pati Obert del divendres que s’han recollit en aquesta circular que us adjuntem. Trobareu les normes específiques del Pati Obert en aquest enllaç