Assemblea el 14 de novembre

Convocatòria d’Assemblea de l’Associació de Mares i Pares (AMPA) de l’escola Montserrat Solà

L’Assemblea de l’AMPA és l’espai de trobada de les mares i pares de l’escola per posar en comú i debatre sobre tots els temes que afecten a l’Escola i, especialment, decidir sobre els que gestiona directament la mateixa Associació.
L’AMPA és, doncs, el nostre instrument de participació i, per la seva representativitat, ha esdevingut la veu de les famílies en la Comunitat Educativa del Montserrat Solà.

Per tal que l’AMPA sigui efectivament representativa de les famílies és molt important que tothom hi aporti el seu accent. Segur que hi ha aspectes a millorar, transformar, enriquir, qüestionar i noves propostes i maneres per incorporar. És per això que no hi sobra ningú i tothom és necessari i benvingut.

Per tot això, convoquem a totes les famílies de l’Escola a la primera Assemblea Ordinària de l’AMPA del curs 2018-2019, que farem el dimecres 14 de novembre a les 20h, al Gimnàs de l’escola, amb el següent ordre del dia:

1) Benvinguda i presentació del curs
2) Notificacions equip directiu
3) Festa interculturalitat
4) Tresoreria. Tancament i aprovació de comptes del curs 2017/18 i pressupostos del curs 2018/19
5) Inici del procés de pressupostos participatius 2018/19
6) Propostes i notificacions de les comissions de l’AMPA pel curs 2018/19
7) Altres temes sobrevinguts
8) Precs i preguntes