Com s’estableix la quantitat de diners destinada als pressupostos participatius?

L’import destinat als pressupostos participatius no serà fix. Cada any variarà segons diversos factors. D’una banda es tindrà en compte el superàvit del curs anterior, és a dir, els diners que hagin sobrat de tots els ingressos obtinguts tant de les aportacions de les famílies com d’altres activitats que n’hagin generat, després d’haver pagat totes les despeses.

A més, seguint la voluntat que va expressar l’Assemblea d’anar reduint el volum de diners que ha anat acumulant el fons de l’AMPA al llarg dels anys, als pressupostos participatius també s’hi sumarà una part d’aquest fons. Serà la junta de l’AMPA qui proposi, en base a la previsió econòmica i a l’estat de comptes, quina quantitat del fons s’aportarà, garantint sempre que es podran cobrir les necessitats financeres de l’entitat.

I finalment si dels pressupostos participatius del curs anterior han acabat sobrant diners, es podran incloure també en els del curs actual.

Per tant, la quantitat destinada als pressupostos participatius serà la suma del superàvit del curs anterior, de l’aportació del fons i del sobrant dels pressupostos participatius del curs anterior, si és que n’hi hagués. I variarà cada any.

Per altra banda, si durant el procés es fa necessària una aportació extraordinària per poder garantir l’execució d’alguna de les propostes acceptades, la comissió de pressupostos participatius també podrà aprovar una aportació de com a màxim 1.000 €.

Exemple:

Superàvit curs 2016-2017 8.000 €
Aportació extraordinària del fons de l’AMPA 2.000 €
Diners que han sobrat dels pressupostos participatius del curs anterior 0 €
Total 10.000 €
Total + coixí Màxim 11.000 €