Què és la Comissió de pressupostos participatius? Qui la forma?

La Comissió de Pressupostos Participatius és una subcomissió de la Comissió de Tresoreria, que està oberta a tots els membres de l’AMPA, en què també hi ha els representants de la Junta de l’AMPA. La comissió es constituirà a la primera assemblea de curs.

Les funcions de la comissió són les següents:

  • Impulsar totes les fases del procés i vetllar pel seu bon funcionament.
  • Establir el calendari anual i temporitzar les fases del procés.
  • Garantir que el procés s’adeqüi a la normativa que s’hagi establert.
  • Determinar, si s’escau, el límit de propostes a presentar i el cost màxim per proposta.
  • Avaluar i consensuar solucions davant d’incidències o imprevistos sorgits durant el procés que no puguin esperar a ser debatudes i aprovades en la 3a assemblea de l’any.
  • Modificar, si s’escau, amb el consentiment dels proposants, aquelles propostes que es considerin adequades però que no acabin de complir els requisits, per tal de millorar-les i adequar-les al procés.
  • Proposar, si s’escau, la confluència de dues o més propostes en una de sola si aquestes presenten prou similituds.
  • Proposar modificacions en el funcionament del procés participatiu, que hauran de ser aprovades per l’Assemblea.
  • Elaborar i presentar la memòria final.

Si vols formar part de la Comissió, envia un correu a pressupostosparticipatius@escolamontserratsola.cat