La Comissió de valoració de les propostes. Què és? Qui en forma part?

La Comissió de Valoració de les Propostes és un òrgan mixt format per:

  • Junta de l’AMPA
  • Equip directiu
  • 1 representant de l’equip docent (no direcció)
  • 1 representant del PAS / Kaliu
  • 2 representants de la comissió de pressupostos
  • 1 representant del col·lectiu de famílies del Consell Escolar

Durant el primer trimestre del curs i abans de la constitució de la comissió, els diferents col·lectius escolliran les persones que els representaran en la Comissió de Valoració. Correspon a cada col·lectiu decidir el mètode de tria del seu representant.

La Comissió de Valoració de Propostes és l’encarregada de:

  • Avaluar i validar les propostes presentades.
  • Avaluar i assignar criteris de qualitat de les propostes presentades
  • Proposar modificacions en el funcionament del procés participatiu, que haurà de ser aprovat per l’Assemblea.