Proposta 2: forn de ceràmica [NO APTA]

PROPOSTA NO APTA

Justificació del perquè la Comissió de valoració desestima la proposta: Tots els membres de la Comissió  coincideixen en valorar que es tracta d’una proposta molt interessant i que s’adequa plenament en la filosofia de promoció de les arts de l’escola. No obstant, la inclusió de l’activitat de ceràmica en el currículum artístic implica un treball important de planificació i de projecte artístic que, ara mateix, no és compatible amb els projectes que s’estan duent a terme.