Proposta 3: visita i tallers a la Fundació Mona [NO APTA]

PROPOSTA NO APTA

Justificació de la decisió de la Comissió de validació per a desestimar la proposta: la proposta afecta directament a la planificació de sortides emmarcades en el projecte pedagògic de centre, competència exclusiva de l’equip docent. La comissió ha acordat que, tot i ser una proposta engrescadora, en aquest moment no encaixa amb el programa educatiu que te establert l’escola. De totes maneres, des de l’equip docent s’agraeix molt la proposta com a possible activitat a tenir present en cursos futurs.