Proposta 4: adquisició de 100 cadires plegables de plàstic [APTA]

PROPOSTA APTA / CRITERI QUALITATIU: TRANSVERSALITAT 

Observacions: la Comissió de valoració ha acordat que, durant el període previ a la votació de les propostes, es busquin altres models de  cadires que s’ajustin als criteri de sostenibilitat, durabilitat i de fàcil emmagatzematge. Així mateix, s’ha acordat que s’amplia el pressupost fins a un màxim de 1000€, amb la possibilitat de que no  s’arribi al nombre de 100 cadires proposat.