Proposta 5: adquisició de 20 tauletes pel projecte Gsuite [NO APTA]

PROPOSTA NO APTA

Justificació del perquè la Comissió de valoració desestima la proposta: La dotació de material informàtic està subjecte al Pla TAC de centre. Un cop presentat, es preveu que el Departament d’Ensenyament doti al centre de l’equipament necessari per dur-lo a terme.  Per tant, la proposta és una inversió prevista i previsible de l’administració competent. Tot i que s’acredita la urgència de la inversió, no s’acredita l’esgotament de totes les vies alternatives d’obtenció de recursos ni la negativa de l’administració a fer-se’n càrrec.