Resultats votació pressupostos participatius

El passat divendres 8 de març vam concloure el procés de votació de les propostes dels pressupostos participatius 2018/2019 amb els següents resultats:

Participació

Sobre un cens de 707 persones, s’han emès un total de 258 vots, dels quals 230 han estat vàlids, i 28 no vàlids. Dins els vots vàlids, s’ha registrat 1 vot en blanc.

La participació global ha estat del 36,5%. Per sectors, ha participat un 35,5% de les persones inscrites al cens de famílies, un 63,2% de l’equip docent i PAS i un 75% dels inscrits al cens de Kaliu.

Resultats

En base a les votacions, i aplicada la ponderació per criteris qualitatius, els resultats de les puntuacions finals han estat els següents:

 

Propostes escollides 

Tal i com s’explica en el document normatiu dels pressupostos participatius, i en base a l’acord de l’assemblea extraordinària de pressupostos participatius on vàrem acceptar directament les dues propostes presentades pel col·lectiu d’alumnes, la suma acumulativa dels imports de les propostes quedaria de la següent manera:

 

I en base a aquesta suma, i segons la limitació de 15.000 euros marcada per la normativa, les propostes finalment escollides són:

El resultat de la votació serà ratificat en la segona assemblea general de l’AMPA que celebrarem en breu.

Nota important: just després de la finalització del recompte dels vots, TOTES les còpies de documents identificatius adjuntats en els sobres de la votació anticipada, han estat degudament destruïdes amb la trituradora de paper.