Consell escolar

El Consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern del centre. Hi ha representats la direcció, l’equip de mestres, les famílies, el personal d’administració i serveis i l’Ajuntament.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al bon funcionament i organització del centre. Les persones membres del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 

Membres del consell escolar 

 • Representants de l la direcció del centre:
  • Encarni Prados (directora)
  • Dani Álvarez (Cap d’Estudis)
  • Susanna Blázquez (Secretària)
 • Representants de l’equip de mestres:
  • Pep Ponsetí
  • Roc Canal
  • Vicki Sánchez
  • Isa Munera
  • Ana Latorre
 • Representants de les famílies:
  • Ferran Aragó
  • Adriana Esperalba
  • Shaila Torroella
  • Txus Baquero
  • Albert Terrones
  • Isaac Treviño (com a representant de l’AMPA)
 • Representant de PAS
  • Rat Oriol
 • Representants de l’Ajuntament
  • Sandra Lafuente