Comissions AMPA

Les comissions vertebren el treball ordinari de l’AMPA en funció de les necessitats expressades per l’Assemblea i de la inquietud dels pares i mares.

Els representants de les comissions es reuneixen una vegada al mes per coordinar les tasques que duen a terme i també amb els membres de l’Equip Directiu de l’escola que hi assisteixen. També es comprometen, en la mesura del possible, a assistir a les assemblees ordinàries per explicar les seves gestions.