Comissió de tresoreria

La comissió de tresoreria s’ocupa del cobrament de les quotes que paguen les famílies i de gestionar i controlar les despeses de l’AMPA.

Elabora un pressupost anual i en la darrera Assemblea de cada curs exposa els resultats i posa en consideració la reinversió dels possibles excedents.

comissiotresoreria

Responsable: Anna Soteras
Mail de contacte: tresoreria.ampa@escolamontserratsola.cat