La quota integrada

L’AMPA es nodreix econòmicament de les quotes que paguen les famílies, dels diners obtinguts per la Comissió de Recursos , o altres comissions i de les  subvencions atorgades per  l’Administració.
Com que és una entitat sense ànim de lucre els possibles superàvits es reinverteixen en benefici de la pròpia comunitat educativa; ja sigui per millorar els serveis, per garantir l’equitat entre alumnes, o per suplir les mancances de l’Administració educativa (un bon exemple és l’avançament dels imports de les beques menjador).

El concepte de quota integrada recull la voluntat que una part de la quota que les famílies paguen a l’AMPA es destini a material escolar, sortides o colònies, garantint, així, l’accés en igualtat de condicions de tots els infants a totes les activitats i materials de l’Escola. Gràcies a la quota integrada les famílies no han d’afrontar despeses extraordinàries durant el curs.

La quota integrada és de 80€/trimestrals per alumne i 70€ a partir del segon fill. Amb aquests diners s’afronten les despeses de material escolar, llibres, excursions, colònies, curs de natació…