Alumnes

Som els alumnes del Solà!

p3-ap3-ap3-bp3-bp4-ap4-ap4-bp4-bp5-a-1p5-a-2p5-b-2p5-b-11a1a1b1b2-a2-a2-b2-b2-c2-c3-a3-a3-b3-b4-a4-a4-b4-b5-a5-a5-b5-b6-a-16-a-26-b-16-b-2