Equip docent

L’equip docent participa en la programació pedagògica i intervé a les aules amb la finalitat primera de fer una acurada atenció a les necessitats individuals dels nens i les nenes i promoure situacions d’aprenentatge en el si del grup.

L’equip de treball de l’escola pel curs 2018-2019 és el següent:

CICLE DE PETITS
Coordinació: Isa Múnera

Tutoria de la POMERA: Laia Cirera i Susana Blàzquez
Tutoria del CIRERER: Mercè Miró
Tutoria del MANDARINER: Marga Serra
Tutoria del MAGRANER: Jana Andrés i Marta Molina
Tutoria de l’AMETLLER: Carme Dordas
Tutoria de l’OLIVERA: Isa Múnera
Especialistes: Mercè Reynal, Carme Fernández i Susanna Blàzquez

CICLE DE MITJANS
Coordinació: Roc Canals

Tutoria de EL PALER: Cuca Calsapeu
Tutoria de LA MARIA DE MATA: Àngels Nadal
Tutoria de EL FERM: Ignasi Pertíñez
Tutoria de LA RIERA DE SANT SIMÓ: Quima Pomar (s. Marta Ferré)
Tutoria de LES CINC SÈNIES: Vanesa Latorre i Mireia De Gea
Tutoria de EL CALLAO: Raquel González
Tutoria de L’HAVANA: Roser Aymerich
Tutoria de LES XEMENEIES: Anna Barbena
Especialistes: Dani Àlvarez, Roc Canals i Mireia De Gea.

CICLE DE GRANS
Coordinació: Albert Carreño

Tutoria de 4t-A: Anna Gallart (s. Anna Gispert)
Tutoria de 4t-B: Lídia Navarro i Gemma Albert
Tutoria de 5è-A: Tina Sánchez
Tutoria de 5è-B: Mariona Padrós
Tutoria de 5è-C: Marc Escolar
Tutoria de 6è-A: Vicky Sánchez
Tutoria de 6è-B: Albert Carreño
Especialistes: Pep Ponsetí, Gemma Albert, Susana Bacardí i Encarni Prados.