Equip docent

L’equip docent participa en la programació pedagògica i intervé a les aules amb la finalitat primera de fer una acurada atenció a les necessitats individuals dels nens i les nenes i promoure situacions d’aprenentatge en el si del grup.

L’equip de treball de l’escola pel curs 2017-2018 és el següent:

La pomera: Laia Cirera i Marta Molina
El cirerer:
Mercè Miró
El mandariner:
Margarida Serra
El magraner:
Marta Arjona i Jana Andrés
L’ametller: Ignasi Pertíñez
L’olivera: Isa Munera (coordinador de cicle de petits)

1r A: Cuca Calsapeu
1r B: Àngels Nadal (coordinador de cicle de mitjans)

2n A: Marta Berrocal
2n B:
Dani Àlvarez

3r A: Roser Aymerich
3r B: Miquel Molero

4t A: Valentina Sánchez
4t B: Jordi Centellas (coordinador de cicle de grans)
4t C: Anna Gallart

5è A: Montse Albert
5è B: Carme Oliveras

6è A: Joaquima Pomar
6è B: Albert Carreño

Carme Fernández, aula d’orientació i suport de petits i mitjans, i teatre.
Vicki Sánchez, aula d’orientació i suport de mitjans i grans.
Pep Ponsetí, especialista de música  i teatre.
Roc Canals, especialista d’Educació Física.
Gemma Abad, especialista d’anglès.
Raquel Gonzalez, especialista d’anglès.
Encarna Cebrian, castellà i suport a les aules.
Mercè Reynal, Tècnica Especialista en Educació Infantil.
Susanna Blàzquez, psicomotricitat, suport a les aules de petits i secretària.
Susana Bacardí, visual i plàstica i cap d’estudis.
Encarni Prados,  suport a petits i mitjans i directora.