Kaliu

Kaliu és l’empresa que gestiona alguns serveis complementaris fora l’horari escolar: el menjador, les acollides matinals i de tarda, així com casals en vacances escolars i dies de lliure disposició. Té una funció educativa que dóna continuïtat a la tasca realitzada per  l’equip docent del centre. La gestió global del servei es coordina des de la comissió de menjador i casals

monitors-menjador

Qui som?

  • Equip de cuina: Rosó Tarrés, Mercè Teixidó, Fathia Bidi i Lluïsa Peramos.
  • Monitors de menjador i serveis:  Montse Capeta, Rat Oriol, Marta Vilà, Anna Plana, Ilona Zietek, Enric Reche, Estefania Jiménez, Vane Jiménez, Cristina Reina,  Roger Marfà, Laura Ars, Kestyn Canudas i Mariona Dorda.

Objectius

Els nostres objectius contemplen tant l’adquisició d’hàbits com el gaudir en l’estona de lleure:

  • Atendre les necessitats d’acompanyament, atenció i cura dels infants.
  • Assegurar una relació personal amb cada infant per conèixer els seus costums, gustos i hàbits, i acompanyar-los individualment en els seu procés.
  • Anar aprenent el hàbits relacionats amb l’alimentació , la higiene i la convivència.
  • Vetllar per una dieta variada i equilibrada mitjançant una bona planificació de menús, fomentant el plaer dels àpats i les ganes de tastar i conèixer nous aliments diferenciant els distints sabors i aprendre a menjar de tot amb la quantitat adequada per a cada edat.
  • Procurar que els de P3 després de dinar facin la migdiada, si la necessiten.
  • Tenir un bon comportament a la taula: seure bé, utilitzar els estris correctament, no tirar menjar a terra, retirar la vaixella i fer la recollida selectiva de les deixalles.
  • Fomentar bons  hàbits  de salut, higiene i convivència: rentar-se les mans, rentar-se les dents, mastegar amb la boca tancada, menjar tot sol, respectar els companys, tenir cura dels diferents materials, acceptar les normes de joc i convivència i cooperar en el bon  funcionament del servei
  • Assegurar un espai de relaxament després de dinar i durant les acollides, en un context tranquil.

Per a més informació, vés als apartats del web:

Menjador

Menjador

Acollida

Acollida

Casals

Casals


 

 

 

 

O descarrega’t el díptic informatiu