Extraescolars

L’oferta d’activitats s’emmarca en els valors del projecte pedagògic de l’escola de treballar pel desenvolupament integral dels infants. Per coherència amb aquests plantejaments, les activitats que s’afegeixen a l’horari lectiu han de ser respectuoses amb les necessitats afectives i de benestar personal dels infants. És un projecte que es va desplegant a mesura que avança l’escolaritat per adequar-se a cada moment maduratiu, i així fer un bon acompanyament en la creixença dels nens i les nenes.

El coordinador de les activitats extraescolars es l’Israel García, “ChiquiÉs l’encarregat de la gestió dels extraescolars. Qualsevol dubte, contacteu amb ell:

De cara al curs 2017-2018 hi ha hagut alguns canvis importants respecte a la proposta presentada a finals del curs passat:

  • S’han suprimit les activitats de plàstica i patinatge per a grans, ja que el número d’inscripcions no eren suficients. El patinatge per mitjans es manté.
  • En sentit contrari s’ha afegit el bàsquet, que es realitzarà el dilluns a segona hora per als alumnes de 1r a 6è.

Adjuntem el document amb tota la programació i els horaris. I recordeu que les activitiats comencen el dilluns 2 d’octubre.

EXTRAESCOLARS (17-18)